Kunstauksjon for nytt orgel

Tre kunstverk av Inger Ramberg Røthe skal bidra til nytt kirkeorgel i Mære kirke.

ORGELKUNST: «Tru, håp og kjærleik» er navnene på de tre kunstverkene til Inger Ramberg Røthe, som er malt på oppdrag fra orgelkomiteen i Mære kirke. Søndag inviteres det til nyttårsfest med salmesang – og fremvisning av de tre kunstverkene. Inntektene skal gå til nytt orgel i Mære Kirke. Fra venstre sokneprest Tine Jøhnk, kantor Liv Marit Valle, Odd Sæheim, Inger Ramberg Røthe, Thor Wang og Marita Ramberg Røthe. 

Nyheter

I kveld inviteres det til nyttårsfest med salmesang i Mære kirke, der de tre kunstverkene også skal presenteres.

Solister, kor og kunst

– Det blir en kveld med mye sang, musikk og kunst. Marita Ramberg Røthe, Sparbu songlag, Liv Marit Valle skal alle bidra på salmekvelden, samtidig som de tre kunstverkene skal presenteres. Det blir en flott kveld, sier Tine Jøhnk, sokneprest i Mære.

Nytt orgel i Mære kirke har stått på dagsorden i mange år, men i 2017 ble en ny orgelkomite satt på jobben med Odd Sæheim i spissen.

– Kirkene med inventar er et kommunalt ansvar, men grenda må trå til for å komme i mål. Et nytt orgel vil koste anslagsvis seks millioner kroner. Vi har et mål om å få på plass et nytt kirkeorgel om åtte år, sier Odd Sæheim.

For å nå målet er orgelkomiteen helt avhengig av at kommunen bidrar, men for de lokale ildsjelene er det viktig å skape aktivitet og engasjement.

Viktig med aktivitet

– Vi skal ikke bare skaffe penger til nytt kirkeorgel, men skape aktivitet i Mære kirke. Det er utrolig viktig, så vi håper mange kommer på søndagens arrangement, sier Odd Sæheim.

Kirkeorgelet i Mære kirke er fra 1972, og er ikke spesielt gammelt, men en tilstandsrapport fra 2017 slår fast at orgelet er i dårlig stand. Det kan kantor sokneprest Tina Jøhnk bekrefte.

– Det er en tikkende bombe, og kan plutselig slå seg vrang. Det kommer an på dagsformen, sier Tine Jøhnk.

For å skape aktivitet og litt kroner i kassa til orgelkomiteen ble Inger Ramberg Røthe spurt om å levere noen kunstverk til Mære kirke. Det har resultert i tre nonfigurative kunstverk som har fått tittelen «Tru, håp og kjærleik».

– Jeg fikk inspirasjon fra salmen «Du omgir meg på alle sider», som jeg lyttet mye til mens jeg malte. Jeg maler følelser i farger – og det er nonfigurative bilder som alle kan ha sin egen opplevelse med, sier Inger Ramberg Røthe.

Kunstauksjon

Orgelkomiteen har planer om å auksjonere bort ett av kunstverkene, i tillegg til at motivene skal brukes på trykk og kort.

– Det vil bli en auksjon etter hvert, men først håper vi mange tar turen søndag, sier Odd Sæheim.