Innfordret ca. 252 mill. i 2017

Kreditorforeningen Midt-Norges 37 ansatte i Steinkjer og Trondheim hadde 165.000 saker i 2017. De har hatt en vanvittig vekst av dårlige betalere de siste årene.

bekymret: Bjørn Grønnesby sier han synes myndighetene burde stramme inn. – Det massive kjøpepresset som er i dag – i kombinasjon med hvor lett det er å skaffe seg penger, er ikke bra! Jeg er spesielt bekymret for ungdom. Mange lever på forskudd, sier Grønnesby, som er administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge. Kreditorforeningen har fire avdelinger i Norge; sør, øst, vest og midt.  Foto: trine

Nyheter

– Vi i Kreditorforeningen Midt-Norge innfordret totalt ca. 252 millioner kroner i 2017. For 1.500 kunder fra Ålesund i sør til Kirkenes i nord. Vi har femdoblet antall oppdrag de siste fem årene, sier Bjørn Grønnesby, som er administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge.