Har fått 150.000 kroner til ballbinge

I brevet til ordføreren gjorde elevene ham oppmerksom på at elever ble skadet på grunn av underlaget i skolens ballbinge.

TIL VÅREN: I dag er ballbingen på Folla skole full av snø. Når snøen er borte er Malin Vanebo Pedersen og Ola Sand to av mange unge i Follafoss som bruker ballbingen. Den er et samlingspunkt i Follafoss. 

Nyheter

Elevene har blitt hørt. Verran kommune har bevilget 150.000 kroner til oppgradering av ballbingen.