Starter på Malm-sida

Letnes entreprenør AS vil i midten av februar starte byggingen av ny Fv. 720. Publikum kan melde seg på SMS-tjeneste for å bli varslet ved vegstenging.

Tjuin: Den nye Fv. 720 vil få helt nytt løp fra Malm sentrum fram til vegkrysset ved Fosdalen. Derfra vil den stort sett følge eksisterende veg fram til Strømnes. Øvre del av Sjøvegen vil bli stengt under byggeperioden. Trafikanter som skal til og fra bedrifter på Tjuin, eller skal kjøre mot Strømnes, må da bruke Sjøvegen langs Beitstadsundet. All anleggstrafikk vil kjøre her, siden det ikke skal kjøres med tyngre kjøretøy i boligområder. Ifølge Vegvesenet vil omkjøringen bli godt skiltet. FOTO: Statens vegvesen  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Den nye Fv. 720 vil starte på den andre siden av vegen vis-à-vis bankbygget i Malm. I midten av februar vil Letnes entreprenør rulle fram sine maskiner, og begynne bygging av 5,6 kilometer ny veg fram til Strømnes. Det skal også bygges 2,6 kilometer med adkomstveger, gang- og sykkelveger og driftsveger. Det skal sprenges nesten 100.000 kubikkmeter fjell, og 280.000 kubikkmeter med masse skal flyttes.