Skummelt å stole på branntepper

Et brannteppe er ikke i nærheten av å være like effektivt som et brannslokkingsapparat. Det er en av konklusjonene i en fersk og omfattende test av branntepper på det norske markedet.
Nyheter

— Resultatene av testen er overraskende og ganske nedslående. Det er alvorlig at brannteppene ikke klarer å slokke branntilløp, slik denne testen avdekker. Ved en brann har man kort tid på seg og branntepper som ikke fungerer kan gi en falsk trygghet, sier Espen Opedal, Direktør i Tryg Forsikring Norge i en pressemelding.

Et brannteppe har som hensikt å kvele et branntilløp ved at brannen ikke får tilgang på nok oksygen. Dette gjøres for eksempel ved at brannteppet legges på en kjele på kjøkkenet ved et branntilløp, og slik stenger åpninger hvor oksygen kan komme til.

Slokket brann i kun fire av 18 forsøk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har i løpet av de siste årene fått inn bekymringsmeldinger om at enkelte branntepper som selges på det norske markedet ikke fungerer tilstrekkelig. Det har vært tilfeller der brannen ikke har blitt slokket som forventet, og tilfeller der brannteppet har begynt å brenne.

DBS har derfor gitt RISE Fire Research i oppdrag å teste branntepper som finnes på det norske markedet. Brannteppene ble testet mot brann i matolje i frityrgryte, og hvert produkt ble testet tre ganger. Ingen av de seks brannteppene slokket brannen i alle de tre enkeltforsøkene. Brannen ble slokket i kun fire av til sammen 18 tester.

- Urovekkende

— Det er urovekkende at teppene fungerer så dårlig på denne type branner. Slike branntepper kan ha sin funksjon, men på kjøkkenet bør man ihvertfall ha en liten håndslukker lett tilgjengelig i tillegg. Disse er også lettere for barn å bruke, sier Opedal.

I 2016 rykket brannvesenet ut til 3.138 branner i private hjem, rundt ni branner hver eneste dag i snitt. Av disse var 43 prosent branner eller branntilløp ved komfyren på kjøkkenet.