Pilot for nasjonal satsing

Steinkjer er pilot for utvikling av en ny nettbasert tjeneste som skal gjøre det lettere for huseiere å tilpasse boligen for alle livsfaser.

LIVSLØPSSTANDARD: Prosjektet Boligkortet skal hjelpe huseiere i Steinkjer og hele landet til å tilpasse boligen til ulike livsfaser. Prosjektet er en videreføring av arbeidet til Steinkjer kommune med funksjonstesting av boliger, der boligeiere fikk råd og veiledning til hvordan boliger kan oppgraderes slik at flere kan bo lengre i sitt eget hjem. En prototyp er utviklet av Energiportalen AS på oppdrag fra Steinkjer kommune, som nå testes ut før lanseringen under Boligmessen i april. Flyfoto: Håvard Zeiner. 

Nyheter

Boligkortet er navnet på prosjektet som ledes av Steinkjer kommune. Prosjektet er en videreføring av arbeidet med funksjonstesting av boliger, der boligeiere fikk råd og veiledning til hvordan boliger kan oppgraderes slik at flere kan bo lengre i sitt eget hjem.