Konsert til inntekt for restaurering av orgelet i Egge kirke

Starter orgeldugnad

Orgelet i Egge kirke har i mange år vært ustabilt og i dårlig stand. Nå starter et stort orgelprosjekt som skal samle inn 2,2 millioner til restaurering.

KRONERULLING: Kantor Kristin Eek og Håkon Kuntze i orgelkomiteen i Egge kirke ser fram til at orgelet fra 1952 får en lenge tiltrengt overhaling. 

Nyheter

Vinteren 2017 ble det utarbeidet en tilstandsrapport for orglene i Steinkjer kommune av orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug. Der ble det konkludert med at orgelet i Egge kirke bør restaureres og utvides noe.

Stemmingen holder ikke

Orgelet i Egge kirke har i mange år vært ustabilt og i dårlig stand, og skaper stor frustrasjon hos brukerne.

– Orgelet går ut av stemming nesten med en gang etter at det er stemt, og det er i tillegg elektriske funksjoner som slutter å virke og treghet i overføringene. Orgelet klinger relativt godt, men er litt tynt besatt klanglig sett, og det trenger derfor også et par ekstra stemmer, forteller kantor Kristin Eek.

Orgelet i Egge-kirka er bygd av orgelbygger J.H. Jørgensen i 1952, og det står bak fasaden til det forrige orgelet, bygd av Brødrene Torkildsen orgelbyggeri i 1908. Dagens orgel har 17 stemmer, to manualer og pedal.

– Orgelet er 65 år, og som en sammenligning kan du si at de fleste hus som er bygd på samme tid nok har vært restaurert flere ganger siden byggingen, sier Eek.

Langt billigere enn nytt

Steinkjer kirke fikk som kjent et nytt og flott orgel for snart ti år siden, men det er ikke aktuelt å bytte ut orgelet i Egge kirke.

– Et nytt orgel ville kostet mellom 5 og 6 millioner kroner, mens restaureringen av dagens orgel er kostnadsberegnet til 2,2 millioner. Det er flott å kunne ta vare på dette orgelet og også utvide det litt, slik at det blir et bedre instrument, mener Eek. Hun forteller at erfaringer fra andre steder viser at restaurering av denne typen orgler kan bli svært vellykket.

Egge menighetsråd har nedsatt en orgelkomite, ledet av Jan Bolle, som skal jobbe med orgelprosjektet, både med finansiering og prosjektering av selve orgelet.

– Det er alltid lettere å få kommunale midler dersom man kan vise til lokalt initiativ, og det vil bli flere arrangement for å samle inn penger til orgelprosjektet i Egge kirke. Orgelprosjektet er avhengig av små og store gaver for å komme i mål med finansieringen, forteller kantor Eek.

Konsert i morgen

Innsamlingsaksjonen til nytt orgel starter med en nyttårskonsert i kveld, lørdag, der lokale aktører deltar.

Deltakere er Steinkjer blandakor, Steinkjer kammerkor, Soul Children, Per Steinar Mikkelsen (trompet), Liv Marit Valle og Kristin Eek (orgel), Frank Øren (sang) og Kirsten Knedal Andersen (piano). Her blir det mye fin sang og musikk. Publikum får også anledning til å delta selv på et par sanger.

– Konserten starter klokka 17.00, og Egge sanitet kommer og serverer kaffe fra klokka 16.30. Vi har satt billettprisen til minimum 100 kroner, men folk er hjertelig velkomne til å betale mer til inntekt for orgelet. Barn under 16 år kommer inn gratis, sier Eek.