Forteller om karolinernes dødsmarsj

Svein Karlsen holder foredrag i Steinkjer seniorforum torsdag.

Tidligere miljøverndirektør Svein Karlsen har satt seg godt inn i karolinernes historie, og holder foredrag på Dampsaga kommende torsdag. 

Nyheter

I år er det 300 år siden den svenske general Armfeldt på Kong Karl XII ordre, mønstret en stor hærstyrke for å erobre Trondheim og bygdene omkring.

Noen markering er det ikke lagt opp til, men torsdag 11. januar er tidligere miljøverndirektør Svein Karlsen på plass i Dampsaga Kulturhus der Steinkjer Seniorforum har sitt første møte av året. Han har spesielt satt seg inn i ettervirkningene av Armfeldts hærtog. Mange historikere har teorier om hvorfor den svenske kongen hadde blinket seg ut Midt‒Norge og mønstrer en hærstyrke på ca. 10.000 soldater og rundt 7000 hester som sommeren 1718 var samlet i Duved.

Felttoget mot Trondheim ble mislykket, og da Karl XII døde ved Fredriksten festning i Halden 11. desember 1718, tok de svenske troppene korteste vegen over Tydalsfjellene til Sverige. Under flukten er det antatt at ca. 3000 soldater døde og at 800 ble krøplinger for resten av livet.

Med hensyn til følgene av Armfeldts felttog i Trøndelag dokumenterer Svein Karlsen at det var Verdal  og Skogn prestegjeld som ble hardest rammet.

Like så påpeker han at det ikke ble normal matproduksjon i Trøndelag før i 1723.