Vil få klart svar om hotell

Nye Trøndelag med Steinkjer som fylkeshovedstad er et faktum. Nå jobbes det med å sikre Steinkjers nye posisjon for fremtiden – da er økt hotellkapasitet avgjørende.

PÅ HUGGET: Mens makteliten i nye Trøndelag var samlet på Rådhuset i Steinkjer, arbeider rådgiver Susanne Bratli og rådmann Torunn Austheim i Steinkjer kommune for fullt for å gjøre Steinkjer til en mer attraktiv fylkeshovedstad. – Nå må alle dra lasset for å bedre omdømme og attraktiviteten til Steinkjer. Økt hotellkapasitet er viktig hvis vi skal lykkes, sier Susanne Bratli. 

Nyheter

– Vi har engasjert Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), som igjen har engasjert konsulentfirmaet Hotelia, til å utrede behovet for økt hotellkapasitet i Steinkjer. Vi som kommune skal ikke drive hotell, men det er viktig å få et klart svar og et grunnlag for å jobbe videre, sier rådgiver Susanne Bratli i Steinkjer kommune.