1. januar 2020 blir Verrabotn en del av Indre Fosen kommune

Uenige om grensa

Verran kommune og Indre Fosen kommune er ikke enige om hvor den nye grensa mellom dem skal gå. Avgjørelsen vil bli tatt av statsråd Jan Tore Sanner.

VERRABOTN: Ordfører Anders Lindstrøm ønsker innbyggerne i Verrabotn lykke til i en ny kommune fra 1. januar 2020. Mandag denne uka ble Leksvik og Rissa slått sammen til Indre Fosen kommune. Samtidig forsvant også fylkesgrensa mellom kommunene. 

Nyheter

I januar 2015 gjennomførte innbyggerne i Verrabotn, på eget initiativ, en undersøkelse om de skulle sende en søknad om å bli en del av Rissa kommune. 85 prosent av de stemmeberettige stemte for en løsrivelse fra Verran.