Kutt i penger til leirskole

Rådmannen forslo mer penger til leirskole for å få slutt på innsamling av penger, men satsingen ble kuttet av politikerne.

KUTT TIL LEIRSKOLEN: Rådmannens forslag om mer kommunale penger til leirskole ble nedstemt av flertallet i kommunestyret. Arbeiderpartiet ønsket å prioritere mer penger til leirskole i sitt alternativ budsjett, men ble nedstemt. – Det betyr at dagens leirskoletilbud videreføres, sier oppvekstsjef Kenneth Arntzen (innfelt). 

Nyheter

Under listen over nye tiltak for avdeling oppvekst i rådmannens budsjettforslag er det lagt inn mer penger til leirskole i grunnskolen. 300.000 kroner i 2018, mens summen økes til 600.000 kroner fra 2019.