Stadig lavere branntall

Aldri før har det vært registrert færre omkomne etter brann i Norge enn i 2017.

  Foto: Colourbox

Nyheter

Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at 25 personer omkom i brann i fjor.

— Dette er en formidabel utvikling og viser at brannforebyggende arbeid faktisk fungerer. Vi kan snakke om et vendepunkt. I tillegg ser vi at antall branner også går ned. Årsaken er nok sammensatt, men en sterk medvirkende årsak er økt bevissthet rundt brannsikkerhet hos folk flest, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Flest menn

Tallene for 2017 viser at de omkomne var 14 menn og 11 kvinner. April var måneden da flest omkom, med fem døde. Tre omkom i desember, mot åtte personer i desember året før. Sju personer omkom på en lørdag, den ukedagen med flest omkomne. De fleste omkom i egen bolig.

— Vi jobber hardt hver eneste dag med å nå ut til publikum med forebyggende budskap. Vi har tatt i bruk VR-teknologi som gir opplevelsen av brann, og dette har vist seg å være en effektiv måte å bevisstgjøre folk om brannfarene i hjemmet. Så er det ingen tvil om at det for forsikringsbransjen er en lettelse å registrere en så positiv utvikling. Nå håper vi selvsagt at trenden fortsetter i 2018, sier Setnes.

Høyere risiko for eldre

Tall fra DSB viser at 75 prosent av de som omkommer i brann er eldre og pleietrengende, eller personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

Hyppigheten øker utover dagen og det brenner oftest på ettermiddagen, når folk kommer hjem, lager mat på komfyren og bruker elektriske apparater. Flest bygningsbranner skjer i januar og desember. Da er vinteren gjerne på sitt kaldeste, med krav til oppvarming av bolig, og folk er mer innendørs, noe som øker risikoen for at brann starter.