Samler fire i ett NAV-kontor

Fra nyttår blir Steinkjer vertskommune for NAV Inn-Trøndelag som omfatter Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa.

NYTT PÅ NYÅRET: Fra 1. januar samles fire kommuner i NAV Inn-Trøndelag med Steinkjer som vertskommune. Det betyr også kortere åpningstid på de fire NAV-kontorene. – Vi har åpent hele døgnet på nett og stadig flere bruker våre digitale tjenester, sier NAV-leder May Beate Haugan (t.h.). Her sammen med Mari Ansnes Eriksen og Rune Hansen i NAV-lokalene på Rådhuset.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

– Det blir ett felles kontor, men fortsatt fire lokasjoner. Det gjør vi for å kunne levere bedre tjenester med sterkere fagmiljø, samtidig som vi opprettholder nærheten til brukerne i alle de fire kommunene, sier May Beate Haugan, enhetsleder for NAV Steinkjer.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2018, og betyr også kortere åpningstider ved de fire NAV-kontorene.

Færre kommer uanmeldt

– Det er stadig færre som møter opp til NAV uten en avtale på forhånd, så vi ser at behovet for å holde åpent er mindre. På nettsidene har vi åpnet døgnet rundt og stadig flere bruker våre digitale tjenester. Derfor reduserer vi åpningstidene fra nyttår, slik at vi kan bruke ressursene bedre, sier Haugan.

I Steinkjer vil NAV holde åpnet fire dager i uka fra klokka 12.00 til 14.00. I Verran blir det kun åpnet hver onsdag fra klokka 12.00 til 14.00. Det er ikke første gang åpningstiden til NAV-kontoret kortes ned de siste årene.

– Med omleggingen fra nyttår klarer vi å utnytte ressursene mer hensiktsmessig. Vi skal styrke og bygge opp ulike fagteam innen for eksempel sykefravær, ungdom og integrering. Dermed kan vi gi bedre hjelp til brukerne, sier Haugan.

Endringene betyr at NAV fortsatt skal være til stede i alle de fire kommunene, men alle ansatte blir en del av ett felles kontor med Steinkjer som vertskommune. Onsdag kveld vedtok kommunestyret i Steinkjer den nye vertskommuneavtalen.

Økonomisk rådgivning

Med etableringen av Kompetansesenter for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag er innsatsen for å hjelpe brukere med økonomiske vansker styrket, samtidig som personlig økonomi er blant mange spørsmål brukerne blir stilt.

– Vi stiller tidlig spørsmål om økonomi for det er så avgjørende når vi skal få brukere videre i livet og ut i jobb. Med kompetansesenteret kan vi komme tidligere inn i flere saker og være mer forebyggende, sier May Beate Haugan, og legger til at mange går i «luksusfellen» i Steinkjer.

– Det er mange slike historier, og det blir fort en ond sirkel. Derfor er det avgjørende å komme inn tidlig i slike saker, sier May Beate Haugan.