Vil rendyrke industri

Kommunestyret mener Verran som region må bli mer spisset mot verdiskaping, særlig innenfor industrien etter kommunesammenslåingen.

TUNGVEKTER: Kolbjørn Almlid er pådriver i Verran for utvikling av næringslivet, og at forholdene blir lagt til rette. 

Nyheter

I rådmannens forslag til budsjett for 2018, var det ikke satt av midler til flere stillinger innen næringslivsutvikling i Verran.