Tre kjemper om oppdraget

Det er satt av 1,3 mill. kroner til kunst i nybygget på Nordsileiret, som skal stå ferdig i 2019, men kunstprosjektet får ikke støtte fra Kunst i offentlige rom (KORO).

LOKAL: Anders Sletvold Moe er en av de tre kunstnerne som er invitert til å kjempe om oppdraget. Bildet viser inngangspartiet til Volda og Ørsta lensmannskontor, som er et av mange kunstprosjekt utført av Steinkjer-kunstneren. Foto: Werner Zellien. 

Nyheter

Samtidig ble det søkt om tilskudd på samme beløp til Kunst i offentlige rom (KORO). Helse- og beredskapshuset står derimot ikke på listen over kunstprosjekt som får støtte.