Signerte kontrakt for 90 mill. kr

Torsdag ble kontrakten mellom Statens vegvesen og Letnes Entreprenør signert. Dermed er klart for bygging av fylkesvei 720 mellom Strømnes og Malm.

LOKAL: Her signerer Jo-Bernt Brønstad (t.v.) og David Letnes, daglig leder Letnes Entreprenør AS, kontrakten. Bak byggeleder Mari Sagbakken i SV og anleggsleder Thomas Fjelldalselv i Letnes. 

Nyheter

Ni entreprenører kjempet om kontrakten på omtrent 90 mill. kroner, som er en del av prosjektet fv. 17 og fv. 720.

– Det er en strekning på 5,6 kilometer langs eksisterende kommunal vei. Kontrakten inneholder alle fagområder, sier byggeleder Mari Sagbakken i Statens vegvesen.

Torsdag ble avtalen med Letnes Entreprenør signert.

– Vi starter så fort alt det formelle er på plass. Det er en stor og fin jobb for oss som strekker seg over lang tid. 15 av våre 60 ansatte vil jobbe med prosjektet, sier David Letnes, daglig leder i Letnes Entreprenør.

Det er satt samme sluttdato, 31. oktober 2019, som de andre prosjektene som utgjør ny fv. 17 og fv. 720.

– Det vil bli en del sprengning langs strekningen, som både vil høres og sees, så bilister må være forberedt på anleggsvirksomhet i området, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.