Eirin ville nordover igjen

Positivt overrasket: – Jeg er positivt overrasket over oppgraderingen av Rismelen og Bystranda. 

Vi kjøpte hus på Egge usett

Har slått rot: – I starten føltes det som Egge var på feil side av byen, for meg som vokste opp på Byafossen. Nå har vi slått rot, sier Eirin, som hvert år er på Steinkjerfestival. 

Nyheter

Eirin Benum Luong (41) fra Byafossen flyttet til Oslo etter tre år på videregående skole i Steinkjer, og ett år på skole i Inderøy og ett år i Verdal.

– Jeg studerte kunst- og håndverkslære i Oslo i tre år. Deretter gikk turen til Trondheim og kunsthistorie-studier. Jeg tok også noen spesped-fag der, sier Eirin, som da hadde bestemt seg for at hun ville nordover.

I Trondheim møtte hun imidlertid en mann. Han var arkitekt – og i Steinkjer var det lite jobber for ham den gang.

– Vi flyttet til Hamar, der mannen min kommer fra – og der ble vi boende i seks år, sier Eirin, som for åtte år siden kom flyttende tilbake til hjembyen med mann og tre barn.

Da hadde de kjøpt hus på Egge – usett. Hun hadde fått jobb på Mære skole

– Foreldrene mine så på huset, og de likte det. Og jeg trives veldig godt her nå, men Egge var egentlig på feil side av byen for meg som er vokst opp på Byafossen. Da vi kom flyttende sa jeg straks at vi måtte flytte. Hagen var liten også ... Men vi har slått rot. Og det er mye trivelig folk "på andre siden av byen", sier Eirin, som ikke kjente noen på Egge da hun vokste opp.

– I dag er det annerledes.

– Hvorfor ville du tilbake?

– Det var på grunn av familie og venner, først og fremst. Søsteren min kom også flyttende tilbake et halvår etter meg. Og snart kommer broren min, sier Eirin, som ofte sammenligner Steinkjer med Hamar.

– Det er veldig fint der, men jeg er positivt overrasket over mye her, som oppgraderingen av Rismelen og Bystranda. Men jeg savner en bykjerne. Jeg synes mye er spredt her. Med kulturhus i sentrum kan det bli bedre. Også ønsker jeg en lengre promenade langs sjøen.