Svevende og nyskapende

Rismelen aktivitetspark er allerede en suksess. Nå planlegges resten av parken samtidig som det søkes om et nasjonalt tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer.

SKISSE: Langs skråningen skal gangbrua bygges og i skråningen blir det både klarteløype, trimtrapp og sklie. Skisse: Norconsult.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

– Vi mener vi utfyller kriteriene veldig bra og venter i spenning på svar fra Kulturdepartementet, sier folkehelsekoordinator Stine Strand i Steinkjer kommune.