Kjenner seg ikke igjen

Ifølge Ungdata-undersøkelsen 2017 er ungdom i Verran mer utsatt for mobbing enn landsgjennomsnittet som ligger sju-åtte prosent. Det kjenner mange ungdommer seg ikke igjen i.

FOLLA SKOLE: Malin Vanebo Pedersen og Ola Sand har aldri opplevd noe mobbing i skolesammenheng.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Ungdata-undersøkelsen viser at det at det er lite eller ingen mobbing på skolene i Verran. Mobbing og krenkelser foregår på sosiale medier på fritida. Elevrådsleder Malin Vanebo Pedersen og nestleder Martin Sand på Folla skole, og leder Anna Stuedal og nestleder Martin Malø på Malm oppvekstsenter kjenner seg ikke igjen i undersøkelsen.