Fant årsaken til bakterieutbrudd

Mattilsynet vet nå hvorfor seks personer ble syke av campylobacteriose i Steinkjer i sommer.
Nyheter

Et større campylobakterutbrudd i Steinkjer kommune sommeren 2017, skyldes trolig at urent takvann kom inn i drikkevannet på et høydebasseng, melder Mattilsynet i en pressemelding.

Seks personer ble registrert syke som følge sykdomsutbruddet.

- Undersøkelser blant personene som ble syke, forurensningskilde ved et høydebasseng og et stort antall ville fugler i området, gir til sammen sterk grunn til å anta at dette utbruddet var forårsaket av forurenset vann som kom inn i deler av ledningsnettet tilhørende Steinkjer vannverk, sier seksjonssjef Jan Arild Røkke i Mattilsynets avdeling Innherred og Fosen i pressemeldingen.

Det var den 20. juni 2017 at Mattilsynet fikk melding fra kommuneoverlegen i Steinkjer om tre bekreftede tilfeller av campylobacteriose. Alle tre var lokalisert innenfor et lite geografisk område i kommunen.

I uka som fulgte fikk Mattilsynet nye meldinger, og etter nærmere undersøkelser ble det avgjort at minst seks personer ble syke som følge av utbruddet. Alle var hjemmehørende i Steinkjer kommune.

Campylobacter er den bakterien som trolig er årsaken til de fleste tilfeller av vann- og matbåren sykdom i Norge. Årlig meldes rundt 3000 tilfeller i Norge, hvorav over halvparten antas å være smittet i utlandet. Flere store vann- og matbårne utbrudd har forekommet, blant annet på Røros i 2007 der trolig 1700 personer ble syke.