Lysgravene har forfalt

Hensikten med lysgraver var å gi lys til vinduer under terrengnivå – eller holde grunnmur og kjeller fri for fukt fra grunnen. Nå kan grunneiere søke om støtte til vedlikehold.

lysgrava utenfor: – gamle Breidablikkgården. Overflaten er veldig slitt etter snart 70 år.  Foto: trine

lyste opp dongeribukser: Dette er lysgrava utenfor Breidablikkgården (Studio Blikket, i dag) på Nordsia. I kjelleren var det klesbutikk før – med store vinduer ut til lysgrava, som ga lys inne.  Foto: trine

Nyheter

– Om noen gårdeiere ønsker å bruke penger på å få tilbake lysgraver, kan de søke om støtte til det. Lysgravene – og sentrum for øvrig, bærer preg av å være 70 år, sier kommuneantikvar Robert Øfsti.

Han sier kommunen fikk kr 500.000 fra Riksantikvaren i vår.

– Det var André Skjelstad (V) som sørget for at Steinkjer, Verran og Stjørdal fikk kr 500.000 hver i revidert statsbudsjett. I Steinkjer valgte vi å sette pengene på et fond – et lokalt, lite kulturfond, som skal brukes til reparasjon av fasaden i Kongens gate. I første etasje av gata, vel å merke. Vi må bidra der det synes, sier Robert Øfsti, som er i ferd med å lage statutter for fondet. Han sier de ser for seg at halvparten av gårdeiernes kostnader på utbedring av fasaden – eventuelt lysgraver, kan dekkes av fondet.

Utenfor butikken Anna Johannessen Eftf., der Bua Steinkjer nå er lokalisert, er det en fin lysgrav. Da Trond Høin drev galleri i kjelleren der, var lysgrava opplyst av et blått lys. Mange la den gang merke til det. Vi har grunn til å tro at på Studio Blikket (Breidablikkgården) kan det også bli lys i lysgrava etter hvert.

Flere steder i Kongens gate på Sørsia er det lysgraver. Kanskje er det mange av grunneierne som ønsker å pusse opp lysgravene, nå når de vet at det er mulig å søke om midler for å få det gjennomført.