Nå skal det legges bredbåndsfiber fra Malm til Follafoss langs Fv. 202/203

Starter neste uke

I løpet av 2018 skal innbyggerne i Follafoss kunne koble seg på fiber fra NTE. Det kan også beboere langs Fv. 202 og 203, om de slår seg sammen til et bygdefiberlag.

FIBER TIL FOLLAFOSS: Ordfører Anders Lindstrøm er strålende fornøyd med at også Follafoss blir koblet til fibernettet i 2018. Kommunen har bevilget 3,5 millioner kroner, fylkeskommunen 2,3 millioner kroner og NTE 500.000 kroner for å få realisert fiber til Follafoss. 

Nyheter

– Dette er en sak vi har jobbet lenge med politisk og administrativt. Nå er vi kommet dit at hele prosjektet settes i gang allerede neste uke, sier ordfører Anders Lindstrøm.