Klar til kultur-dyst

Da Leif Terje Nilsen var med på Norsktoppen, fikk han telefonnettet i Steinkjer til å bryte sammen. Nå skal han bruke tiden sin på å bygge opp en solid kulturavdeling i Steinkjer.

Bildetekst 

Nyheter

På torget i Steinkjer er julegrana snart klar for å monteres i sokkelen, og når den tennes på søndag, er Leif Terje Nilsen så smått i gang med jobben som kultursjef i Steinkjer. Den største oppgaven – i tillegg til å bygge en ny kulturavdeling i kommunen – blir å være med på utformingen av det nye kulturhuset som skal bygges rundt torget.