Får kommunens kulturpris

Steinkjerfestivalen og Svein Bjørges får Steinkjer kommunes kulturpris for 2017.

Svein Bjørge og Steinkjerfestivalen skaper folkefest i byen hver sommer. Nå får de kommunens kulturpris.  Foto: Lars Lilleby Macedo, Trønder-Avisa

Nyheter

Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet i sitt møte 28.november tildelingen av kommunens kulturpris og kulturstipend.

Der ble det klart at Steinkjerfestivalen og Svein Bjørge får kulturprisen, mens kulturstipendet går til Esten Mortensen Holien.

- En motor i kulturbyen

I sin begrunnelse for tildelingen av kulturprisen, skriver hovedutvalget følgende:

"Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet. Årets pris tildeles Steinkjerfestivalen, med Svein Bjørge i spissen, som over mange år har gjort kultur tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Denne musikkfestivalen har vokst og vist godt samarbeid med både kommunen, frivilligheten og næringslivet. Foruten selve musikkprogrammet har festivalen et allsidig program med andre aktiviteter utenom det rent musikalske, og engasjerer og inkluderer mange aldersgrupper - også barn. Festivalen har blitt en arena som inkluderer alle samfunnsgrupper, som integrerer nye innbyggere og fremmer stor grad av frivillig innsats.  Steinkjerfestivalen er en stor motor i kulturbyen Steinkjer og den gjør byen vår mer attraktiv for innbyggere og tilflyttere. "

Prisen består av et diplom, en skulptur utført av kunstneren Nils Aas og et pengebeløp. Prisen overrekkes vinneren i kommunestyremøtet den 20.desember.

Fra korpsmiljøet

Hovedutvalget begrunner valg av vinner av kulturstipendet med Esten Mortsensen Holiens ønske om å etablere seg som profesjonell aktør og at korpsbevegelsen i Steinkjer har behov for anerkjennelse og kompetanseoppbygging.

Esten er 24 år og kommer fra Beitstad, han bor for tiden iLevanger der han nylig fullførte treårig faglærerutdanning i musikk og går nå på Kunst og håndverk ved Nord Universitet. Vinneren har sterk tilknytning til korpsmiljøet i fylket.