Forskningsobjektet

8.-klassingen Marcus Ressem Boholm er en av mange tusen ungdommer i Nord-Trøndelag som er med i den store helseundersøkelsen Ung-Hunt 4.

MÅLES: Marcus Ressem Boholm blir målt av Sally Haugen fra Ung-Hunt 4. Dette er den første av i alt tre stoppesteder i undersøkelsen som tar cirka 20 minutter. 

SPYTTPRØVE: Et helt reagensrør må fylles med spytt. Marcus går til oppgaven med friskt mot. 

Nyheter

13-åringen er litt usikker på hva han skal gjennom. Han sitter i korridoren på Malm oppvekstsenter og venter på sin tur. Før han skal inn, har både han og foreldrene gitt sitt samtykke til at han kan være med i Ung-Hunt 4. Han har også svart på et nettbasert spørreskjema hvor det blant annet ble spurt om trivsel, plager, kosthold, trening, alkohol, røyking, nettbruk og hvordan han opplever sin egen helse.

– Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjennom i denne undersøkelsen. Det er noe kliniske greier. Jeg vet heller ikke så mye om hvorfor vi blir undersøkt på denne måten, sier Marcus Ressem Boholm.

I Ung-Hunt 4 er det ungdom mellom 13 og 19 år som undersøkes. Fredag i forrige uke var det 8.-, 9.- og 10.-klassingene på Folla skole som ble undersøkt. Mandag og tirsdag denne uka var 60 elever på Malm oppvekstsenter gjennom undersøkelsen. Formålet med Ung-Hunt 4 er å samle inn opplysninger om ungdom for å kunne forske på helse og sykdom. Alle dataene blir anonymisert. Det er også helt frivillig og gratis å være med.

Høyde, vekt og kroppsindeks

Første stoppested i undersøkelsen er hos Sally Haugen. Der får Marcus utlevert et reagensrør.

– Denne skal du fylle med spytt, sier Sally Haugen.

Marcus tar imot og starter den møysommelig jobben det er med å fylle et helt rør med spytt. Røret er med ham gjennom hele undersøkelsen. Hos Haugen blir høyde, vekt og kroppsindeks målt.

Neste post på programmet er hos Bente Svegård. Der blir to små databrikker limt fast på kroppen til Marcus. En på låret og en på venstre side av ryggen.

– Dette er aktivitetsmålere. de måler når du sitter, står, sover, snur deg, i det hele tatt hvordan du beveger deg. De skal sitte på i én uke, sier Svegård til Marcus.

Mens hun taper fast databrikkene, jobber Marcus fremdeles med å fylle reagensrøret.

– Dette var jammen ikke lett. Men jeg nærmer meg nå, smiler han.

Intervju

Med to databrikker tapet fast til kroppen og et reagensrør i hånda, går han inn til Olga Elisabeth Strøm. Det er siste stopp i undersøkelsen. Her blir Marcus spurt om familie- og boforhold, hodepine og andre forhold i hans hverdag i Malm. – Etter å ha vært gjennom mange slike intervjuer med ungdom, har jeg en klar oppfatning om at ungdom generelt er veldig reflektert på sine egne vaner. De vet godt om de sitter for lenge ved dataen eller om de sover for lite. Dersom de er plaget med hodepine, vet de som oftest hvorfor, sier Olga Elisabeth Strøm.

Marcus og de andre ungdommene som er med fra Malm, må sannsynlig vente til over nyttår før de får svar på sine egne prøver.

– Dette synes jeg gikk veldig greit, sier Marcus etter han ferdig med både undersøkelsene og spyttprøven.