Da Egge gård sto i brann

Storbrannen på Egge gård i 1970 en av mange lokale saker i årboka til Egge historielag.

TILSKUERE: Mange nysgjerrige møtte opp for å følge brannen på Egge gård, som ble rammet av brann to ganger på 1970-tallet. Bildene er fra bildearkivet til Egge historielag. 

Nyheter

Historien til det gamle høvdingsetet på Egge er en viktig del av Norges historie, men det dramatiske hendelser fra nyere tid som har fått plass i årets utgave av årboka til Egge historielag.