Da Egge gård sto i brann

Storbrannen på Egge gård i 1970 en av mange lokale saker i årboka til Egge historielag.

TILSKUERE: Mange nysgjerrige møtte opp for å følge brannen på Egge gård, som ble rammet av brann to ganger på 1970-tallet. Bildene er fra bildearkivet til Egge historielag.  Foto: nn

Nyheter

Historien til det gamle høvdingsetet på Egge er en viktig del av Norges historie, men det dramatiske hendelser fra nyere tid som har fått plass i årets utgave av årboka til Egge historielag.