Første bygdebok for Stod ferdig

Den første av tre bygdebøker fra Stod er ferdig etter tre års arbeid.

Roger Lyngstad og Torbjørn Skjerve viser fram første bind i Bygdebok for Stod. Nå er de første 600 eksemplarene klar til julesalget. 

Nyheter

– Dette er en kulturskatt, sier Torbjørn Skjerve i Forr Historielag om den første bygdeboka for Stod.

I boka på nærmere 500 sider er all bosetting fra Forr til Nordfjellet i Stod nedtegnet de siste 500 årene.

Det er mulig med grundig detektivarbeid av Roger Lyngstad i mange forskjellige kilder, blant annet kirkebøker, skifteprotokoller, justisprotokoller, regnskap, folketellinger og emigrantprotokoller.

– Dette er historien til alle som bor og har bodd i Stod. Roger har også sporet opp mange utflytta stodbygg, deriblant de som emigrerte til Amerika. Boka forteller hele historien, forteller Skjerve.

Roger Lyngstad har stått bak tre bygdebøker for Kvam, og historieinteressen har vært med han siden barndommen.

– Jeg er nok en «historienerd». Allerede i 10-årsalderen skrev jeg ned stamtavlen til min egen familie, sier Lyngstad.

Bygdeboka følger gårds- og bruksnummer i Stod og hver enkelt familie har grundig beskrevet.

– Jeg har prøvd å fange opp alle som har hatt fast bopel i det geografiske området, sier Roger Lyngstad.