Spillemidler til uteareal

Egge barneskole søker om spillemidler for å opparbeide uteområdet etter utbyggingen av skolen.

PLAN: Rektor Karin Tiltnes ved Egge barneskole har fått utarbeidet ei skisse for et fremtidig uteareal ved skolen. Nå er hele utearealet ved småtrinnet et anleggsområde. – Hele det populære uteområdet ved småtrinnet vil trolig være et gjørmehull etter anleggsperioden, sier rektor Karin Tiltnes ved Egge barneskole. Skisse: Norconsult. 

Nyheter

– Nå er nesten hele det populære utearealet til småtrinnet et anleggsområde. Det er ikke satt av penger til å opparbeide området etter utbyggingen, sier rektor Karin Tiltnes ved Egge barneskole.