Stor interesse for fv. 720

Ni entreprenører la inn tilbud på å bygge 5,7 km ny fv. 720 fra Strømnes til Malm.

Byggeleder Mari Sagbakken var godt fornøyd med interessen for fv. 720 fra Strømnes til Malm. Til venste Hogne Heir. 

Her er listen over tilbudene fra entreprenørene. 

Nyheter

I dag var det anbudsåpning for den nye lokalveien til Malm, og ved annonsering av kontrakten sa byggeleder Mari Sagbakken at hun forventet stor interesse for prosjektet i markedet.

- Det stemte. Vi har lagt ned mye tid og arbeid i tilbudsgrunnlaget, og det er veldig bra at konkurransen om kontrakten er så god. Nå skal vi gå gjennom tilbudene, sier Sagbakken i en pressemelding fra Statens Vegvesen, og legger til at signering vil skje i slutten av desember.

Riktig kontraktstrategi
Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, sier at valg av kontraktstrategi og grundig arbeid i forkant av kontraktstrategien, er viktig for å skape interesse i markedet. I samarbeid med oppdragsgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte Statens vegvesen å dele opp prosjektet i flere entrepriser, slik at det er mulig for lokale entreprenører å være med å konkurrere. Velger man å dele opp i få og store entrepriser, er det vanskeligere for mindre og lokale entreprenører å være med å konkurrere.

- Det er tydelig at strategien med å dele inn prosjektet i seks entrepriser, gir god respons i markedet. Vi er svært fornøyde med at hele ni entreprenører ønsker å bygge ny fv. 720, sier Brønstad.

5,7 km ny fv. 720
Kontrakten som det i dag var tilbudsåpning på ble annonsert 26. september. Her er noen av elementene som inngår i kontrakten:

- Bygging av 5,7 km ny veg som er 7,5 meter bred
- Elektrotekniske anlegg
- Drenering
- Rekkverk
- Skilt
- Veglys
- Asfalt og vegoppmerking