Skal lage folkefest i byen

Årets fakkeltog under Hilmarfestivalen går motsatt vei av det som har vært vanlig tidligere, og arrangeres i forbindelse med tenningen av julegata i sentrum.

SAMARBEID: Årets fakkeltog under Hilmarfestivalen kombineres med julegatetenninga i sentrum, og arrangørene håper på å lage en skikkelig folkefest. Fra venstre Kirsti Arntsen (Steinkjer næringsforum), Asbjørn Skjesol og Willy Nordbakk fra fakkeltogkomiteen, festivalsjef Johan Einar Bjerkem, Olaug Breivik fra Steinkjer Røde Kors, Hege Anita Holmli fra SUKS/Tusenfryd kafé, informasjonssjef Inger Hovde i Hilmarfestivalen, Berit Bjerkem og Annfrid Kummernes fra fakkeltogkomiteen og Arild Schei, leder i sentrumsforeningen.  Foto: Tore Vikan

stemningsfullt: Her fra fakkeltoget under Hilmarfestivalen i 2014.  Foto: Lars Lilleby Macedo

Nyheter

Fakkeltoget i forbindelse med Hilmarfestivalen har vært et stemningsfullt innslag i et novembermørkt Steinkjer, men deltakelsen har ikke vært så stor som arrangørene kunne ønsket seg. Tidligere år har toget startet fra Dampsaga og beveget seg forbi ulike tablåer fram til torget, med påfølgende kirkekonsert.

«Snur» toget

I år snur man på flisa, og går motsatt vei. I tillegg kobles fakkeltoget sammen med et arrangement som pleier å trekke mye folk til sentrum – nemlig tenningen av julegata i Kongens gate.

Ettermiddagen starter med konsert med Hot Club de Norvege på Vårt Hjem, før det blir gratis myldrearrangement på samfunnshuset klokka 17, med internasjonal mat og underholdning. Deretter starter fakkeltoget klokka 18, og beveger seg gjennom Kongens gate på Sørsia mens julegata tennes steg for steg. Fakkeltoget går ruta Svein Jarls gate-Skolegata-Rismelen, før det beveger seg opp på brua ved Atleten og fortsetter over til Nordsia og ender på Dampsaga. Der blir det storslått gallaforestilling med flere hundre kulturskolebarn.

– Dette er et glimrende eksempel på samarbeid i sentrum, der flere aktører går sammen og kobler arrangement for å gi et skikkelig tilbud til byens innbyggere. Butikkene har langåpent, så det blir rikelige muligheter til både handel og kulturopplevelser, sier Kirsti Arntsen i Steinkjer næringsforum.

Stor frivillig innsats

Johan Einar Bjerkem i Hilmarfestivalen roser det store frivillige apparatet som stiller opp i forbindelse med fakkeltoget.

– En rekke lag og foreninger stiller opp med tablå under fakkeltoget, og vi har med oss Steinkjer unge kvinners sanitetsforening (SUKS), Tusenfryd kafé, Røde Kors, flyktningtjenesten og Sentrumsforeningen på laget. I tillegg stiller kommunen opp og bistår, forteller han.

Gratis fakler

Berit Bjerkem leder planleggingen av fakkeltoget, og hun har følgende oppfordring:

– Jeg pleier å kalle dette «Steinkjers vakreste eventyr». Jeg oppfordrer alle til å bli med og gå i fakkeltoget, sier hun og legger til:

– Vi deler ut gratis fakler ved samfunnshuset før toget starter!