18 leiligheter planlagt i Stod

Det var mange som deltok på Bolyst-møtet som ble arrangert i Stod mandag. Stod Frivilligsentral presenterte et forslag til dekorering av hallveggen – og Binde Eiendom presenterte et nytt leilighetsprosjekt på Binde.
Nyheter

Det var bare noe av det som ble presentert på møtet, der mer enn 50 personer deltok. Det var Stod Frivilligsentral som arrangerte Bolyst-møtet i samfunnshuset – i samarbeid med Astrid Skogseth fra Steinkjer Næringsselskap, og Grethe Waaseth fra Steinkjer kommune. Møtet var ett i rekken av flere Bolyst-møter som har blitt arrangert i Stod.

En asfaltert – og trafikksikker parkeringsplass foran samfunnshuset ble presentert. Går alt etter planen vil det være en realitet i løpet av sommeren 2018.

Det ble klart at det ikke vil bli noen ny butikk i Stod – i regi av Coop. Men den eksisterende, gamle butikken vil bli tatt godt vare på – og utbedret så langt økonomien tilsier det.

Idrettslaget har stort behov for et nytt klubbhus. Alle møtedeltakerne kom med forslag, i form av lapper, som ble samlet på store ark.

Planen er at den store, gråe hallveggen skal dekoreres med ett eller annet.  Flere ideer er skissert. Det siste forslaget er at Bølarein skal pryde veggen. Forslaget ble godt mottatt.

Det er også utrykt ønske om at Binde sentrum må forskjønnes. Møtedeltakerne kom med mange ulike forslag.

Binde Eiendom presenterte planene for 18 leiligheter i Vassinghaugen like ved butikken. Går alt etter planen kan leilighetene bli lagt ut for salg rundt påsketider i 2018.

Det er slik at folk i Stod har etterlyst en turvenn – noen å gå tur i lag med. Møtedeltakerne kom med forslag til hvordan det kan organiseres.  

Etter en kort kaffepause, fikk bortimot ti av bygdas lag/organisasjoner fem minutter hver til å fortelle hva de driver med.