Steinkjer minte ham litt om Hellas

stort potensial: Øyvind Alexandersen mener Steinkjer har et stort potensial som norsk småby. 

Nyheter

– Det var ikke på grunn av målrettet politisk arbeid fra Steinkjer kommune jeg valgte å flytte tilbake til Steinkjer. sier Øyvind Alexandersen (38) fra Søndre Egge, som hevder det kommunale tomteselskapet ikke fungere som det skal.