Utvikler barnas oppveksmiljø

En svært engasjert foreldregruppe møtte for å stake ut kursen for fremtidens oppvekstmiljø på Mære.

Marthe Sesseng (t.v.) og Ingrid Mollan benyttet anledningen til å presentere et alternativ forslag til nytt skolebygg ved Mære skole på foreldremøte onsdag. Det ble belønnet med applaus fra foreldrene, mens politikerne påpekte at den økonomiske rammen på 63 mill. kroner står fast. – Det var viktig for oss å få presentert en alternativ løsning og veldig bra at vi får anledning til å gi innspill til prosessen, sier Ingrid Mollan. 

Nyheter

Ombygging av skolen, ny barnehage og en ny helhetlig plan for hele skole- og idrettsområdet står på dagsorden på Mære. Etter mange års kamp har både utskiftning av det såkalte C-bygget ved skolen, og flytting av Tufbakken barnehage, kommet inn på kommunens investeringsbudsjett. Det er satt av 63 mill. kroner til nytt skolebygg, og 40 mill. kroner til bygging av ny barnehage.