Nå blir det urskive

Fra neste år må du ha ei urskive i frontruta for å parkere gratis i Steinkjer.

OVERSIKT: Kartet viser parkeringsplassene i deler av sentrum. De røde områdene har en times gratisparkering. På de blå områdene er det tretimers parkering med avgift (25 kr. per time). Områdene markert med gult er langtidsparkering med avgift (18 kr. per time). Kart: Steinkjer kommune. 

Nyheter

Det ble banket igjennom av de folkevalgte i hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning tirsdag. Det er andre gang at enhet vei, trafikk og park i Steinkjer kommune ønsker å innføre urskive for å lette kontrollen av gratisparkeringen i sentrum.

Gratis å innføre

I vedtaket slås det fast at «det innføres urskive eller annen løsning for kontroll av tidsbegrenset gratisparkering med virkning 1.1.2018. Løsningen må være brukervennlig og fleksibel».

– Det blir innført urskive i første omgang. Det er gratis å innføre og mange er kjent med ordningen, sier Per-Ole Austmo, enhetsleder for vei, trafikk og park i Steinkjer kommune.

Han er rask til å tilføye at det finnes andre elektroniske løsninger for å kontrollere parkering, men det koster penger.

– Det finnes allerede mange elektroniske løsninger og det kommer sikkert andre rimelige løsninger, men det får vi komme tilbake til, sier Austmo.

Utfordrer næringslivet

Det betyr at alle som skal parkere på tidsbegrensede parkeringsplasser i Steinkjer må ha ei urskive i frontruta fra nyttår.

– Om urskiva er av plast eller papp, eller hvordan den er utformet, er ikke viktig. Det som er viktig er at parkeringsbetjentene enkelt kan se når bilen er parkert, sier Austmo.

Kommunen har foreløpig ingen planer om å lage egne ur-skriver.

– Enkelte har allerede slike urskiver i frontruta fra andre byer og de kan selvfølgelig også brukes i Steinkjer. Det er også mulig å kjøpe en urskive for en billig penge, eller kanskje nær-ingslivet tar utfordringen med å lage noen urskiver, sier enhetsleder Austmo. Det viktigste argumentet for å innføre urskive er å lette kontrollen av de tidsbegrensede parkeringsplassene.

Nå er eneste kontrollmulighet å sjekke posisjonen på ventilene på dekkene til bilene. Står dekkventilene på sammen plass etter en time kan det gis bot.

Det har ført til en ukultur der mange bilister flytter bilen noen centimeter etter at parkeringsbetjenten har passert.

Ukultur i sentrum

– Det er mange med kontor i Kongens gata som flytter bilen noen centimeter etter at parkeringsbetjenten har passert første gang.

Dermed kan de ikke bøtelegges, selv om vi ser at mange parkerer hele dagen i sentrum, sier Per-Ole Austmo.

– Det er beklagelig at mange uthuler og lurer dagens system ved å flytte bilene etter at parkeringsbetjenten har passert. Urskive bør også fungere i Steinkjer i og med at det brukes i mange andre byer, sier Lillian Hatling (Sp) før hennes forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble også vedtatt endringer med årskort i Steinkjer. Dagens årskort om langtidsparkering på Sneppen, Amfi og Teleplassen videreføres, men kortet skal også gjelde plassene på Rosenvinge, brannstasjonen, Steinkjersannan og Måsøra.

Ordningen med årskort i sentrumskjernen, «Steinkjer sentrum»- kortet, som er gyldig på alle avgiftsplassene bortsett fra O2-Huset, Rådhuset og Grand, avvikles fra 31.12.2017.

– Dagens ordning med årskortet «Steinkjer sentrum», som er gyldig på nesten alle avgiftsbelagte plasser, ser ut til å undergrave mye av formålet med parkeringsordningen, sier Per-Ole Austmo.