Jordvern stopper boligdrøm

Drømmen om å flytte fra Østlandet og hjem til familien i Øvre Ogndal strander i jordvernet.

BEFARING: Landbrukssjef Pål-Krister Vesterdal Langlid (i midten) argumenterte mot at Thomas Smith (t.v.) og Aage Thomas Smith kan omdisponere to mål med dyrka mark til boligtomt i Øvre Ogndal. Flertallet i hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning støtter rådmannen. Nå sendes saken til endelig behandling hos fylkesmannen. 

Nyheter

– Det er sjokkerende, sier Thomas Smith som sammen med sønnen Aage Thomas Smith ønsker å fradele ei tomt på to dekar til boligbygging.