Får flere unge videre i livet

Innføringen av fraværsgrensa og tett oppfølging av hver enkelt elev har nesten halvert fraværet ved Mære landbruksskole.

MINDRE SKULKING: Assisterende rektor Geir-Åge Svenning (t.v.) ved Mære landbruksskole forteller om nesten halvert fravær etter innføring av fraværsgrensa. Det er ifølge Høyre-politikerne Morten Resve og Hilde Melhus et godt eksempel på at fraværsgrensa fungerer. – Det er viktig å stille krav til den oppvoksende generasjon, sier Hilde Melhus som sitter i skoleutvalget ved skolen. 

Målet er å få ungdommene videre i livet.

Geir-Åge Svenning
Nyheter

– Den nye fraværsgrensa var en utløsende faktor for at vi satte søkelys på fravær, sier Geir-Åge Svenning, assisterende rektor ved Mære landbruksskole.