De får kommunens frivillighetspris

Mari Sandstad og Lisbeth Saursaunet fra Beitstad blir hedret for sin frivillige innsats.

ILDSJELER: Mari Sandstad og Lisbeth Saursaunet, her fra Kortnebbgåsfestivalen i 2011, får Steinkjer kommunes frivillighetspris for 2017. 

Nyheter

Tildelingen av årets frivillighetspris for Steinkjer i 2017 ble behandlet i hovedutvalget for oppvekst og kultur i deres møte 31.oktober.

Årets pris tildeles Mari Sandstad og Lisbeth Saursaunet.

Frivillighetsprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for frivilligheten i kommunen.

Hovedutvalgets begrunnelse for årets tildeling:

"Mari og Lisbeth er et tospann som sammen utstråler et engasjement, pågangsmot og smittsomt godt humør som er med og drar hele bygda framover. Gjennom mange år har de lagt ned utallige timer med jobb for bygda. Deres innsats for frivilligheten i Beitstad generelt, men spesielt for folkekirken, Jadarheim grendehus og husflidslaget har vært uvurderlig. De har også en egen evne til å dra med seg resten av bygda på dugnad og et felles løft for å gjennomføre sine prosjekt. Mari og Lisbeth stiller alltid opp og er gode ambassadører for frivillighet, engasjement og dugnadsånd".

Det er en æresbevisning i seg selv å bli nominert til en slik pris og hovedutvalget ønsker derfor å offentliggjøre alle de nominerte kandidatene.

Årets foreslåtte kandidater, sammen med fjorårets kandidater som ikke mottok prisen ble lagt frem for hovedutvalget:

  • Mari Sandstad og Lisbeth Saursaunet
  • Kjetil Mollan
  • Ranveig Sten
  • Tore Strugstad
  • Jan – Terje Martinsen
  • Torje Alstad
  • Ingebrigt Haug
  • Odd Martin Saursaunet
  • Nils Olufsen
  • Eva Kristin Grøndal

Prisen består av et diplom og en pengepremie, og vil bli overrakt på kommunestyrets møte i desember.