Tomme utleieleiligheter

Verran kommune betaler 16.000 kroner i husleie i måneden for to tomme trygdeboliger i Follafoss.

Begge trygdeleilighetene på endene står tomme. Leilighetene i midten har to soverom, endeleilighetene har bare ett. Leieprisen er 8.000 kroner per leilighet pluss strøm. 

Nyheter

Fire nye trygdeboliger sto ferdige i Follafoss våren 2016. Utbygger og eier er Lønnum eiendom AS. I avtalen med Verran kommune er det kommunen som skal stå for utleien. Kommunen har også forpliktet seg til å betale husleie for leiligheter som står tomme. To av fire leiligheter har stått tomme helt siden de var ferdige våren 2016. Det koster kommunen 8.000 kroner per leilighet i måneden. Det vil si at Verran kommune siden i fjor var har betalt rundt 250.000 kroner for tomme leiligheter.