Ufarlig test av trafikkfarer

Trafikkelevene ved Steinkjer ungdomsskole fikk kjenne både promille, krasj og rundvelt på kroppen i trygge omgivelser på skolegården.

Markus Gjerde prøver etter beste evne å sykle med «fyllebrillene» på. Her sikter han seg inn på første kjegle, mens resten av elevene i valgfag trafikk ved Steinkjer ungdomsskole følger med. 

Nyheter

– Det er helt umulig og mye verre enn jeg trodde, sier Markus Gjerde i det han setter seg på sykkelen med «fyllebrillene» og vinglete sikter inn første kjegle på skolegården.