Nå ringer snart klokkene selv

Et nytt elektrisk ringeanlegg får jobben med å ringe inn til gudstjeneste i Skei kirke i Ogndal.

ELEKTRONISK: De gamle kirkeklokkene fra 1797 er de samme, men nå er de gamle tauene erstattet med elektrisk motorer. Det ser kirketjener Per Kristian Kvam ved Skei kirke fram til. 

Nyheter

– Nå blir alt elektronisk og det blir bare å trykke på en knapp så ringer klokkene, sier kirketjener Per Kvam i det han tar med Steinkjer-Avisa opp i kirketårnet på Skei kirke.