Vekker unge skolesøkere

Rådgiver Adrian Lyng Malmo ved Egge ungdomsskole gir seg ikke før elevene snakker om videregående utdanning i friminuttene.

DRAMATISK ÆRLIG: – Jeg er dramatisk ærlig med foreldrene. Det er helt avgjørende at foreldre og foresatt er realitetsorientert og tar en aktiv rolle i ungdommenes utdanningsvalg, sier Adrian Lyng Malmo ved Egge ungdomsskole. Den frittalende rådgiveren fikk applaus etter foreldremøtet på 10. trinn tidligere i høst. 

Nyheter

25 prosent av elevene fra Egge ungdomsskole fikk ikke førstevalget for videregående utdanning ved forrige inntak. Alle får et tilbud om videregående opplæring, men at så mange «bommer» på førstevalget bekymrer rådgiver Adrian Lyng Malmo ved Egge ungdomsskole.