Viktig vegforbindelse åpnet

Politikere og administrasjon fra både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag var med på nyåpninga av Fv. 193 mellom Verrabotn og Meltingen torsdag. Verran kommune var ikke representert.

SNORKLIPPING: Leder Karin Bjørkhaug i komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag, fylkesråd Thomas Hallem for samferdsel i Nord-Trøndelag og samferdselssjef Oddveig Klippenberg i Sør-Trøndelag klippet snora som markerte nyåpninga av Fv. 193. 

IKKE HELT FERDIG: Ifølge vegvesenet holder man tidsramma. Der ligger det inne at broene på Fv. 193 skal være ferdig i 2018. Her fra Sørvågen i Verrabotn. 

Nyheter

– Jeg skulle selvfølgelig ha vært der om jeg ikke var i lagmannsretten i dag, sier ordfører Anders Lindstrøm.

Ifølge Lindstrøm har han ikke fått noen innbydelse til vegåpninga.

– Jeg så det på Facebook i en sammenheng for et par dager siden. Jeg tenkte dessverre ikke på å be noen andre dra. Det burde jeg nok ha gjort, innrømmer Lindstrøm.

Det var mange lokale verrabotninger til stede som ville være med å markere åpninga. Flere av dem satte spørsmålstegn med hvorfor ingen fra kommunen var til stede. De var skjønt enige at vegen er viktig for innbyggerne i bygda.

– For oss er den vegen den raskeste når vi skal til Steinkjer eller mot Værnes. Tidligere hendte det at vi tok turen om Malm på grunn av vegen var dårlig. Men nå er det ingen tvil. Oppgraderingen av denne vegen er bra for oss som bor her, sier Jens Kåre Vågen.

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Thomas Hallem mente vegen kommer til å bli viktig i å binde Fosen sammen med Innherred, Steinkjer og resten av Trøndelag.

– For næringslivet på Fosen vil den være spesielt viktig. Veger bygger oss sammen, sier Hallem, som gledet seg til å prøve nyvegen.

Forskuttert

Sensommeren 2015 ble det besluttet at Fv. 193 skulle oppgraderes for 80 millioner kroner. I perioden 2010 til 2018 lå det i planene at to milliarder kroner skulle brukes på veg på Fosen. Ni kommuner på Fosen står bak Fosenvegene AS, som leder utbyggingene. Fv. 193 fra Verrabotn til Meltingen lå i planen, og var tenkt oppgradert i slutten av planperioden. Da lå det i kortene at det skulle bli en stor utbygging av vindkraft på Fosen. Sommeren 2015 vurderte vindkraftselskapene at det ikke var økonomisk forsvarlig å igangsette det store prosjektet. Da ble det besluttet å forskuttere vegutbyggingen.

– Dette gjør vi som et motkonjukturtiltak, sa leder Knut Sundet i Fosenvegene AS den gang.

Etter at arbeidene med vegen var i full gang, har det senere blitt besluttet og bygge vindkraft på flere steder på Fosenhalvøya.

På et møte på samfunnshuset i Verrabotn i august 2015 ble ordførerne på Inderøya og Verran informert om endringene i vegplanene av Fosenvegene AS.

– Denne vegen er den korteste fra Inderøy og fram til Ørland. Og vi er selvsagt glad for at denne vegen nå blir prioritert, sa ordfører Ida Stuberg fra Inderøya.

– Det er mye tungtransport som blant annet kjører tømmer til Follafoss. Og spesielt for den næringa er dette gode nyheter. På vinterstid er denne strekningen meget krevende, sa daværende ordfører Bjørn Skjelstad i Verran.

Ikke helt ferdig

Hovedkriteriet var å få asfalt på hele strekningen på 13 kilometer, og man skulle utvide vegbredden til 6,5 meter på hele strekningen. Før oppgraderingen var den gjennomsnittlige bredden på 4,1 meter, og på det smaleste kun 3,1 meter. Opprinnelig var det fire strekninger på vegen som var prioritert. Det var Prestvågelva, Sørvågen, Medbakkelva og Kvernavika. På grunn av økonomien ble Prestvågelva og Sørvågen prioritert. De to bruene som skal erstattes, bygges i 2018. Det står også igjen en del arbeide med autovern og sikring av fjell. Valget av gårsdagen som åpningsdato er at det er akkurat sju år siden man startet på utbyggingen av Fosenvegene.