Moderne og sosialt nybygg

Ny Skjeftejordet bofellesskap utstyres med moderne velferdsteknologi, samtidig som det legges til rette for sosiale møteplasser.

I RUTE: Utbygging av Skjeftejordet bofell esskap er i rute. Fra venstre Olav Brauti, Anne-Beth Hallstrøm, Laila Steinmo, Tone Hegge, Bjørn Arild Gram og Hege Grande. – Utbyggingen går raskt å følger planlagt fremdrift. Entreprenørene og byggherren samarbe ider godt. Vi planlegger tett bygg før jul, sier prosjektleder Olav Brauti i Steinkjerbygg. Det nye bygget skal stå ferdig i oktober 2018. 

Nyheter

– Beboerne skal blant annet utstyres med noen «smykker, som gir de tilgang til de rommene de skal ha tilgang til, sier prosjektleder Olav Brauti i Steinkjerbygg KF.