Må rydde ny mark til fôr

Geir Benum på gården Strømnes blir nærmeste nabo til det framtidige Strømneskrysset. Han har måttet avgi mye grunn for å få på plass vegprosjektet.

BORING: Skanska er i full gang med anleggsarbeidene på Strømnestangen. Geir Benum er spent på hvordan det vil bli seende ut i området når vegen er ferdig.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Benum har en melkekvote på 100 tonn. 90 mål har blitt brukt til produksjon av fôr til dyra. Nå blir mye dyrka mark borte, og Benum må derfor bryte ny mark for å kunne produsere nok grovfôr. Han har liggende inne en søknad om nydyrking av 20 mål.