Kjørbar 5. november

Otto Svedrups veg skal være klar for gjennomkjøring 5. november. Da vil Tranavegen bli stengt.

OTTO SVERDRUPS VEG: - vil være klar for gjennomkjøring 5. november. Veien skal være helt ferdig med fortau mot Furuskogen, kantstein og asfalt før 1. juni 2018. Det er skiftet vann- og avløpsledninger. 

Nyheter

Steinkjer kommune har skiftet ut vann- og avløpsledninger i Otto Sverdrups veg, samt foretatt en breddeutvidelse mot Furuskogen - med tanke på etablering av fortau.

– Det vil også blir ny gatebelysning og fartshumper for hele strekningen. Vegen skal etter planen åpnes for gjennomkjøring 5. november. Entreprenør Br. Brøndbo ligger godt an til å klare dette, sier Svein Øyvind Hovland i Steinkjer kommune.

Når Otto Sverdrups veg åpnes for gjennomkjøring, om knappe tre uker vil Tranavegen bli stengt for gjennomkjøring.

– Tranavegen skal opprustes med ny veg-overbygning og drenering. Vann- og avløpsledninger i gata til eiendommene skal også skiftes ut. Tranavegen skal åpnes for trafikk rett før jul 2017. Der skal det også bli farts- og trafikkbegrensere. I løpet av våren 2018 skal entreprenøren sette kantstein og asfaltere begge vegene. Fristen på det er satt til 1. juni.

Otto Sverdrups veg vil ifølge kommunen bli seks meter bred - fram til Solvangvegen.

Otto Sverdrups veg fra Ogndalsvegen og så langt veien er asfaltert, er seks meter bred.