– Aktivitetsnivået må ned

Selv om rådmann Torunn Austheim og spesialrådgiver Anita Ulstad må si opp 1,2 årsverk i forebyggende enhet, mener de at Verran fortsatt vil levere gode tjenester til innbyggerne.

REDUSERER: Anita Ulstad og Torunn Austheim må redusere stillinger innen helse for få regnskapet til å gå i balanse. 

Nyheter

– Vi skal huske på at Verran over tid har prioritert ressurser til forebyggende arbeid og har dermed sikret kommunens innbyggere tjenester ut over det sammenlignbare kommuner har hatt mulighet for. Når den økonomiske situasjonen i Verran krever at den samlede aktiviteten må tas ned, så vil det også måtte berøre tjenestetilbudet innenfor forebyggende enhet.