Stor historieinteresse

Beitstaden historielag er 50 år. Laget ble stiftet i Sprova grendehus 23. oktober 1967.

BEITSTADEN HISTORIELAG: Styret i jubileumsåret består av Erik Elnan (t.v.), Knut Arne Larsen, Jan Olav Haraldsen, Karin Talmo, Helga Nerdal, Solfrid Skevik, Solrun Holien og leder Per Harald Ressem (foran). FOTO: Svein Tore Kolstad 

Nyheter

Laget skulle ha som formål å drive lokalhistorisk arbeid i bygdene Beitstad, Namdalseid og Malm, som fra gammel tid var et og samme prestegjeld. I tida fra 1846 og fram til 1904 var det én kommune. Stiftinga av laget var et resultat av lokalhistorisk arbeid som mange enkeltpersoner hadde syslet med gjennom lang tid.

Lars Waggen hadde allerede før 1900 samlet stoff med tanke på ei bygdebok. Da han døde i 1917 ble Petter T. Tjessem anmodet om å videreføre arbeidet. Han samlet mye stoff. Han døde i 1930. De to samlet mye stoff som senere historikere fikk nytte av. Martin Landsem fikk utgitt Malm-boka. Henrik Bartnes arbeidet lenge med en kommune- og allmennhistorie for de tre bygdene. Sturla Brørs hadde kommet langt på vei med gårdshistoria for Namdalseid. Det var sikkert dette som førte til at de sju personene Knut Aas, Trygve Silset, Petter Landsem, Sturla Brørs, Erling Høyhilder, Kristoffer Brekken og Henrik Bartnes sendte ut en innbydelse til interesserte for å danne et historielag.

Første årsskrift

Lagets første styre ble: Petter Landsem, Otto Hansen og Per Larsen fra Malm, Kjellfrid Benum Kvam, Knut Aas og Haakon Kvam fra Beitstad, og Birger Brørs, Halvdan Holien og Ragnhild Sæther fra Namdalseid. På lagets første styremøte 11. januar 1968 ble Haakon Kvam valgt til lagets første formann.

Lagets første store oppgave ble utgivelse av «Det gamle Beitstaden» av Henrik Bartnes. Laget startet med å utgi årsskrift i 1980. Senere har det kommet hvert år. Dette er et viktig bidrag for å få skrevet ned og publisert lokalhistorisk stoff som kanskje ellers ville gått tapt.

Laget har gitt ut en rekke bøker og skrifter. De har også fått produsert en del DVD-er med lokal musikk. Blant annet fra 40-årsjubileet som tok for seg lokal musikk. Laget har gjort mye for å ta var på kulturminner på innmark og i utmark. De har arrangert bussturer, både lange og korte, turmarsjer og kulturminnedager. Vi deltar på de lokale bygdedagene, og har i de siste åra også vært med på Steinkjer-martnan, sammen med de andre historielagene i Steinkjer. Vi har hatt ei ganske omfattende maleriutstilling av Olaf Waade i den gamle kraftstasjonen i Follafoss.

Laget var også aktivt med under 200-årsjubileet for grunnloven på flere steder. Laget mottar mye bilder og skrifter. Dette blir registrert og skannet. Laget har også ei gruppe som jobber med å navnsette konfirmasjonsbilder i Beitstad kirke. Nå i sommer var laget med på å markere at det var 100 år siden H.K. Foosnæs døde. Beitstaden historielag har cirka 675 medlemmer.

Jubileumsfest

Nå blir det jubileumsfest i Sprova grendehus 28. oktober. Det vil bli servert rømmegraut med pliggi til middag. Senere blir det kaffe, og litt underholdning med musikk.

Den nye boka «Tre bygder mellom to fjorder» vil bli presentert. Det vil bli lagt opp til en fyldig 50-årsmelding, som også er trykt opp. Vi håper det blir mange som møter opp. Det blir også mulighet med en svingom for dem som ønsker det. Se annonser for påmelding.