Døpt med ballonger

Tegningen til Torjus Selen pryder den nyeste renovasjonsbilen til Steinkjer kommune. Han og resten av barna i Vikingen barnehage døpte bilen med vannballonger.

ILLUSTRASJON: Tegningen til Torjus Selen, som startet i førsteklassen denne uka, pryder den nye renovasjonsbilen. Her døper han og ordfører Bjørn Arild Gram med vannballonger. 

DÅP: Ungene synes det var stor stas å døpe renovasjonsbilen. Fra venstre Sivert Bjørgum Haugset, Alfred Bjørnes Saur, Nicholas Ølstøren og Andreas Taraldsen-Grøndal. 

Nyheter

– Dette er den 10. renovasjonsbilen som dekoreres med tegningen sendt inn fra barnehagene i Steinkjer. Også denne gangen fikk vi inn mange fine tegninger, men vi valgte til slutt tegningen til Torjus, sa enhetsleder Ester Stølan i enhet renovasjon i Steinkjer kommune.

Skikkelig stas

Sammen med ordfører Bjørn Arild Gram overrakte Ester Stølan en sjekk på 10.000 kroner til barnehagen, mens tegneren fikk en sparkesykkel som takk for innsatsen.

– Det er skikkelig stas med bildåp, og jeg gleder meg til å kaste vannballonger på renovasjonsbilen, sa Bjørn Arild Gram før dåpen.

Torjus Selen startet i 1. klasse denne uka, men stilte opp i sin tidligere barnehage for å stå for bildåpen av den nye renovasjonsbilen.

Renovatør Lise Håvan satt bak rattet på den nye renovasjonsbilen og demonstrerte hvordan bilen både tømmer og henter avfall. Ungene fikk store øyne når robotarmen tømte en av avfallsdunkene ved barnehage, mens det haglet med spørsmål til de ansatte i enhet renovasjon.

T-skjorter og klappaskall

Etter dåpen inviterte styrer Hilde Hervik til "klappaskall" og kaffe, før hun sammen med Torjus overrakte T-skjorter til ordføreren og enhetslederen. Både de ansatte og barna stilte i vikingklær på bildåpen.