Blir et spleiselag

FAU ved Malm oppvekstsenter og Malm idrettslag håper å få realisert planene om en gapahuk ved grusbanen og en i Skrubben.

INITIATIVTAKERE: Per Gunnar Feragen, Lars- Håvard Tømmervik, Mona Jønvik Andersson med Sunniva og Merete Rønning håper å få realisert to gapahuker som alle kan bruke i Malm.  Foto: Svein Leknes

SPLEIS GAPAHUK MALM: I går var det kommet inn 3.400 kroner på gapahukspleisen i Malm. Prisen på en gapahuk ligger ifølge initiativtakerne på 40.000 kroner.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Initiativet til gapahukene kommer fra en gjeng med småbarnsforeldre i Malm. Etter mye prating kom de fram til at det mangler noen felles turmål i Malm.

– Vi mener at det må være ypperlig å få til en gapahuk ved sjøen på nedsiden av grusbanen i Malm, samt en gapahuk ved skistadion på Skrubben, sier Per Gunnar Feragen.

Sammen med Mona Jønvik Andersson fra FAU ved skolen og Merete Rønning fra FAU ved Malmen barnehage og Lars-Håvard Tømmervik fra Malm idrettslag har Feragen startet en spleis på nettsiden spleis.no.

– Gapahukene vi håper å få på plass har en pris på rundt 40.000 kroner. Det skal selvfølgelig legges til rette for at også folk med handikap kan bruke dem, sier Feragen.

– Selv om det er FAU og idrettslaget som har tatt initiativet, skal gapahukene selvfølgelig kunne brukes av alle, sier Mona Jønvik Andersson.

– Vi ser også på om det er mulig å forlenge gangvegen som er planlagt langs sjøen ved Strandvegen med en sti fram til hit, hvor vi har tenkt å bygge gapahuken. Den kan kanskje også bli en del av stien Malmåra, som vil bli rundt Bergmannsparken, sier Lars- Håvard Tømmervik.

For å finansiere dette må malmbyggen spleise.

– Vi håper så mange som mulig går inn på spleis.no, søker opp gapahuk Malm, og gir noen kroner. Dette vil bli fint for alle, sier Merete Rønning.