Vil øke skolebudsjettet med 25 mill. kr

Nye Steinkjer skole tar form, men det at kostnaden til midlertidig skole på Fagerheim må dekkes av skolebudsjettet på 250.000 mill. kroner minsker handlingsrommet.

FYRTÅRN: Denne skissen over skoletomta viser at hovedinngangen blir fra krysset Kongensgata – Sannangata. – Utearealet vil bli prosjektert mer i detalj i utviklingsfasen fram til desember, men byggets beliggenhet på tomta vil nok være slik som skissert, sier Erling Overrein, leder for enhet utbygging i Steinkjer kommune.  Foto: Skanska

Fakta:

Tidsplan for bygging av nye Steinkjer skole

 • Riving eksisterende skole oktober/november 2017.
 • Levere forprosjekt desember 217.
 • Inngå byggekontrakt med Skanska januar 2018.
 • Byggestart februar/mars 2018
 • Ferdigstillelse bygg og utenomhus mai/juni 2019
 • Åpning august 2019.
Fakta:
 • Tidsplan for bygging av nye Steinkjer skole.
 • Riving eksisterende skole oktober/november 2017.
 • Levere forprosjekt desember 217.
 • Inngå byggekontrakt med Skanska januar 2018.
 • Byggestart februar/mars 2018
 • Ferdigstillelse bygg og utenomhus mai/juni 2019
 • Åpning august 2019.
Nyheter

Det er bakgrunnen for at enhet utbygging i Steinkjer kommune forbereder en sak til politisk behandling, der de ber om at den økonomiske rammen til nyskolen økes med 25 millioner kroner for å dekke kostnadene til midlertidig skole på Fagerheim.

Overraskelse

– Det at kostnadene på 25 mill. kroner til midlertidig skole tas av budsjettet på 250.000 mill. kroner kom som en stor overraskelse. Det ødelegger handlingsrommet vårt, sier leder Erling Overrein i enhet utbygging i Steinkjer kommune.

De folkevalgtes mål om at nye Steinkjer skole skal bli et miljøfyrtårn følges opp i planleggingen, men de 25 millioner kronene er ifølge Overrein avgjørende.

– Vi skal få til en bra skole, men ikke et nasjonalt fyrtårn hvis ikke rammen utvides. Det vil føre til redusert handlingsrom i forhold til å utvikle prosjektet ytterligere i forhold til alle kvaliteter, deriblant energi og miljøkvaliteter, sier Erling Overrein.

Skanska Norge vant konkurransen om å bygge nye Steinkjer skole i kamp mot fem prekvalifiserte team. Veidekke og FuglesangDahl, som var best på pris, konkurrerte med Skanska i finalerunden.

Orienterte politikerne

Sammen med Kristin Borander i konsulentfirmaet WSP presenterte Erling Overrein statusen til skoleprosjektet for to hovedutvalg tirsdag.

I den politiske bestillingen ble det lagt vekt på både en innovativ anskaffelsesprosess og at nyskolen skal være et miljøfyrtårn. Det er ifølge Borander innfridd ved at kommunen har valgt en samspillsmetode med forhandlinger.

– Vi har tatt i bruk de nyeste reglene for offentlig anskaffelser og gjennomført en konkurranse med forhandlinger. Det gjør av vi flytter risikoen til byggherre, og dermed minsker risikoen til kommunen. Prosessen vekker nasjonal interesse.

Vurdere energiforbruk

Når det gjelder valg av klima- og energiløsninger ligger også skolebygget foran de gjeldende TEK 10-kravene. Skolen er planlagt som et lavenergibygg i massivt tre, men det vurderes også ytterligere energitiltak.

– Skanska gjør en vurdering av andre energiløsninger, så vi holder muligheten åpen for et nullenergi skolebygg. Det bygges nye skoler med som nullenergi-bygg flere steder i landet, og det åpner muligheter for å søke om tilskudd, deriblant fra Enova, sier Bolander.